Özel Okul Ruhsat İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Platformu, Özel okul açılış sürecinin dijital ortamdan başlatılması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu yeniliğin amaçları,

 • Veriye dayalı karar vermek,
 • Özel okul açılışlarında kullanılan her türlü formda standardizasyonu sağlamak,
 • Dijital arşivi oluşturmak,
 • Özel okul ruhsat işlemlerinin hızlandırılarak kâğıt israfını önlemek,
 • Kurucunun dosyasını dijital platformdan izlemesidir.

Özel Okul Ruhsat İşlemleri Platformundan Hangi İşlemler Yapılabilir?

Özel okul ruhsat işlemlerine yönelik başvuru alınabilmesi için resmi olarak bu platforma başvurmak gerekmektedir. Bu portal sayesinde özel okul açılışları gerçekleştirilecektir. Özel okul kapanış, nakil, devir, program ilavesi, kurucu temsilcisi değişikliği, kontenjan değişikliği, yerleşim planı değişikliği, denetim teftiş raporlarının sisteme işlenmesi vb. işler ilerleyen zamanlarda uygulamaya konulacaktır. Portala özel okul öğretmen atamalarını eklemek bu çalışmanın uzak hedeflerindendir.

Bu Platfom Nasıl Kullanılır?

Bu platform e-devlet üzerinden özel okul açacak olan kurucu veya kurucu temsilcisinin başvurusu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli evrakların platforma eklenmesiyle gerçekleşecektir.

Özel Okul Ruhsat Alma Başvurma Süreçlerinin Aşamaları

 • e-devlet şifresi ile e-ozelokul sistemine giriş yapılması
 • Kişisel bilgilerinin doğru giriş yapması
 • Kurumsal bilgilerin doğru giriş yapmasının sağlanması
 • Mevzuat gereği tüm belgelerin yüklenmesi
 • Başvurunun tamamlanarak başvuru no alınması
 • Sisteme yüklenen tüm belgelerin onaylanması
 • Tüm belge ve evrakların ilçe milli müdürlüğüne teslim edilmesi.